ABRI

ABRI

 

ABRI är ett av Borås äldsta VVS företag. Arbetet är dels inriktat på service och nyinstallationer för värme, sanitet och värmepumpar samt att man utför större och mindre entreprenadsarbeten. ABRIs kunder finns bl.a. inom industri, fastighetsbolag och privata sektor. Företaget har idag ca 50 st. anställda.

ABRI har sin kontorslokal i Borås, under 2017 utökade de sina ytor då man också tog i anspråk övriga intilliggande kontorsytor. I samband med detta utfördes en del ombyggnationer för att få till en mer funktionell och anpassad kontorsyta.

JoyOfPlenty har sett över känslan i lokalerna för att återuppfinna, förnya och vitalisera arbetsmiljön. JoyOfPlenty har  bland annat tagit fram planlösning, materialval, belysningsplaner, inredningsförslag samt levererat  inredning. Tack vare kundens öppna sinnen har vi haft möjlighet att färdigställa ännu ett projekt som vi är mycket stolta över att visa upp.

  • 2017
  • 460m2
  • 7 Kontor
  • Konferensrum
  • Playroom
  • 3 WC

Vill du se fler av våra projekt?