Eton Shirts

Eton Shirts

 

Eton Shirts har sytt skjortor sedan 1928. Huvudkontoret och originalfabriken ligger fortfarande i Gånghester utanför Borås. Formade av svenskt hantverk, finns de idag representerade på 49 marknader i några av världens mest exklusiva butiker.

Under 2015 byggdes ett nytt lager i Gånghester. I de cirka tre hundra kvadratmeter som nu tillkom, ville man skapa en inspirerande och väl genomtänkt arbetsplats.

Utmaningen med ytan som JoyOfPlenty fokuserat på, var att bygga konceptet utifrån befintliga förutsättningar i väggar, tak och golv.  Detta innebar att lägga minimala resurser på fast inredning och ”hårda” material och istället fokusera på att skapa en miljö som känns avsiktligen rå, och samtidigt inbjudande. Allt med utgångspunkt i Eton Shirts varumärke och verksamhet.

  • 2015
  • 300 m2
  • 24 arbetsplatser
  • 4 konferensrum
  • 2 WC

Klicka vidare för fler projekt.