Mape Plastics

Mape Plastics

Mape Plastics är en av Nordens ledande distributörer av konstruktions- och högpresterande termoplaster. Företaget drivs av innovation för att möta marknadens krav på nya material och användningsområden.

Grundkravet på den här miljön var att återspegla varumärkets innovationsförmåga. Efter att ha tolkat varumärkets värdegrund och grafiska identitet påbörjades en förvandling av samtliga rum i miljön. Lekfullhet, stil och framåtanda var nyckelorden när JoyOfPlenty förvandlade miljön till en rumslig upplevelse. Möbler och armaturer i organiska former, en sammanhållen färgpalett, textilier med taktila ytor och en ljusdesign som poängterar olika delar i miljön ger en personlig atmosfär som både kunder och medarbetare kan njuta av. Miljön innehåller även ett gym som inspirerats av ett oceanologiskt tema.

Vill du se fler av våra projekt?