Proteko

Proteko

 

Proteko är en stiftelse som har till ändamål att gynna och utveckla den svenska TEKO-industrin och närliggande branscher. Syftet är att öka lönsamheten hos de svenska företagen i branschen och öka den TEKO-relaterade kompetensen. Proteko har varit verksamt i 27 år och uppkom under TEKO-industrins kris, för att bevara den kunskap som du fanns i branschen. Protekos vision är att stödja branschens företag i att förstärka deras affärsidéer med kunskap, konsultation och information.

Under 2013 flyttade Proteko in i nya lokaler vid Borås Textile and Fashion Center på Simonsland. I samband med det har de nya lokalerna inretts för att förtydliga Protekos kunderbjudande och skapa en miljö där Protekos varumärkeskultur kan växa och utvecklas.

JoyOfPlenty fick därför i uppdrag att förvandla varumärket till rumsliga upplevelser. Förutom att miljön ska berätta historien om varumärket, är det avgörande att den även stimulerar studenternas, personalens samt kundernas motivations- och prestationsförmåga.

  • 2013
  • 350 m2
  • 3 utbildningssalar
  • Lounge/mötesyta

Vill du se fler av våra projekt?