Säkra

Säkra

 

Säkra är en av Sveriges största oberoende kedjor inom försäkringsförmedling, fondplacering och finansiell rådgivning. Säkra omfattar ett 60-tal lokala förmedlarbolag, med kontor på femtio platser över hela landet.

JoyOfPlenty fick i uppdrag att skapa en genomgripande miljöidentitet för Säkras förmedlarkontor i Borås. Utgångspunkten var varumärkets värdegrund som bestämde färgpalett och interiörens slutliga utformning. Samtliga kontorsutrymmen skall återspegla en återhållsam och seriös framtoning. Men för att göra intrycket lite mer intressant har solitära möbler valts för att skapa medvetna stilbrott.

 

Klicka vidare för fler projekt!