VI SKAPAR AFFÄRSDRIVANDE 

MILJÖER

Vi utvecklar varumärkes- och verksamhetsbaserade inredningskoncept som stimulerar människans sinnen, skapar motiverade medarbetare och lojalare kunder som bidrar till företagens utveckling. Dessa företag och individer bidrar i sin tur till sin omvärld och slutligen till en positiv samhällsutveckling.

I alla uppdrag väljer vi noggrant ut produkter vars egenskaper har till uppgift att skapar en designad totalupplevelse och en känslomässig koppling mellan varumärket och individen.

Vi är återförsäljare till de största varumärkena i inredningsbranschen, och samarbetar med flera hundra leverantörer för att alltid hitta rätt produkter till våra projekt. Du kan därför alltid förvänta dig en unik miljö skapad just för dina behov.

Planning

En grundlig varumärkes- och behovsanalys, resursinventering och planering av vilka åtgärder som kommer att generera den mest gynnsamma miljön för kunden.

Design

Med start i flöden och planlösning tar vi fram ett designkoncept som täcker in allt ifrån
färgsättning, belysning, ytmaterialval och uppställningsritningar till inredning, textilier,
växter och möblering.

Visualisering

Vi erbjuder även 3D-visualiseringar av ert projekt för att ni och era kunder eller medarbetare lättare ska förstå vår vision.

Genomförande

När det närmar sig inflyttningsdatum tar vi hand om alla beställningar och all orderhantering. Vi står gärna också till tjänst med att planera och arrangera leveranser, montering och slutstyling. Du flyttar sedan in i en färdig miljö inredd efter dina behov.

JoyOfPlenty bygger på  PASSION för hantverket och

GLÄDJEN i att skapa gynnsamma miljöer.

JoyOfPlentys affärsidé kräver att vi ställer rätt frågor till våra kunder. På så sätt provocerar vi fram diskussioner som i sin tur leder oss in i själen på de organisationer som vi arbetar med.

 

SKA DU FLYTTA TILL NYA LOKALER?

Vi för ett förutsättningslöst samtal kring hur vi kan hjälpa till att skapa en sinnesupplevelse hos dig.

PROJEKT VI ÄR STOLTA ÖVER

Vi jobbar helhjärtat med alla projekt och antar alla utmaningar med ett öppet sinne. Här får du en snabb blick av vad vi har gjort den senaste tiden.