Integritetspolicy & GDPR

Joy of Plenty följer grundprinciperna enligt GDPR för att behandla personuppgifter

På Joy of Plenty värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Personuppgifter som du lämnar till Joy of Plenty via formulär på hemsidan sparas i information- och marknadsföringssyfte, exempelvis för att svara på offertförfrågningar eller skicka ut nyhetsbrev med relevant information och erbjudanden.

Behandling av personuppgifter

Joy of Plenty samlar enbart in de uppgifter om fysiska personer som vi behöver. Personuppgifterna sparas fram till 12 månader efter inskickat formulär, och vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part.

Samtycke och ändamål

Joy of Plenty har samtycke till att vi behandlar någons personuppgifter och vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som de är avsedda för.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst ändra ditt samtycke på vår sida om cookies.

Integritet och säkerhet

Joy of Plenty kommer att behandla dina uppgifter med hög datateknisk säkerhet för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har även uppbyggda rutiner för hur behörig personal behandlar och har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Vid händelse av en incident

Vid eventuella intrång i våra IT-system har Joy of Plenty tydliga rutiner för hur vi hanterar incidenten.

Några av våra kunder